PASSION OCH ENGAGEMANG.

Då känsla till stor del styr våra val krävs genuin passion och engagemang i uppdraget för att skapa det som folk bryr sig om och uppmärksammar. Och det är ju precis det som vårt arbete handlar om. 

Vi arbetar alltid med våra uppdragsgivares kunskap om sitt område i centrum. Tillsammans kan vi då skapa rätt produktion för rätt ändamål.

Publiciteta&Co
Box 61 | 261 07 Asmundtorp
042-15 25 66 | info@publiciteta.se
Skype: publiciteta

Copyright © 2020 Publiciteta&Co